Projekt „Univerzálny digitálny komunikačný systém pre nanosatelity“ je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ:

Spacemanic s.r.o., Zámocká 5, Bratislava 811 01


Miesto realizácie:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu Univerzálny digitálny komunikačný systém pre nanosatelity je podpora činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti a splnenie hlavnej aktivity a to zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument. Projekt svojim obsahom napĺňa Špecifické ciele 4.1.1. Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji OP Výskum a inovácie. Štúdia uskutočniteľnosti v rámci svojej štruktúry bude obsahovať podnikateľský plán, ktorý bude zahŕňať analýzu technologickej a ekonomickej životaschopnosti navrhovaného riešenia.


Nenávratný finančný príspevok: 50 000,00 €


Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 Sprostredkovateľský orgán: